Vaststellingsovereenkomst ontslag, wat u moet weten!

Een vaststellingsovereenkomst bij ontslag wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden  genoemd omdat zowel werkgever als werknemer instemmen met het einde van de arbeidsrelatie. De vaststellingsovereenkomst is een contract waarin werkgever en werknemer de afspraken vastleggen die van toepassing zijn bij het ontslag. Zo zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de einddatum van het…

Een vaststellingsovereenkomst bij ontslag wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden  genoemd omdat ontslag-redenzowel werkgever als werknemer instemmen met het einde van de arbeidsrelatie. De vaststellingsovereenkomst is een contract waarin werkgever en werknemer de afspraken vastleggen die van toepassing zijn bij het ontslag. Zo zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de einddatum van het arbeidscontract, de eventueel verschuldigde transitievergoeding en de financiële afwikkeling van niet-genoten vakantiedagen. Ook het resterende vakantiegeld en eventuele toeslagen moeten worden afgerekend. Om je rechten als werknemer op een WW-uitkering niet in gevaar te brengen is het van belang dat er een neutrale reden voor de beëindiging van het arbeidscontract wordt vermeld en dat de werkgever de geldende opzegtermijn in acht neemt. Gebeurt dit niet dan kan UWV de WW-uitkering weigeren of uitstellen.

Hoe Lang Bent U In Dienst Geweest?

Heb je langer dan twee jaar gewerkt, dan heb je in beginsel recht op een transitievergoeding. Deze is afhankelijk van de hoogte van het loon en wordt hoger naarmate de werknemer langer werkzaam is geweest. In de vaststellingsovereenkomst kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over de transitievergoeding. Er kan zowel een hoger als een lager bedrag worden afgesproken. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over een aanvullende vergoeding wanneer het ontslag vooral aan de werkgever is te wijten. Wanneer werkgever en werknemer het niet eens kunnen worden over de voorwaarden, zal de werkgever naar de kantonrechter moeten en die moeten vragen om het arbeidscontract te ontbinden. Daarvoor moet de werkgever dan wel een gegronde reden hebben en deze goed kunnen onderbouwen. De kantonrechter kent in beginsel de transitievergoeding toe en kan wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld een aanvullende vergoeding opleggen. Andersom kan de kantonrechter ook besluiten de transitievergoeding te verlagen of in het geheel niet toe te kennen wanneer de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Afspraken Over Geheimhoudingsplicht, Concurrentiebeding en Eigendommen

Behalve financiële afspraken kunnen er in de vaststellingsovereenkomst ook andere afspraken worden gemaakt zoals over geheimhoudingsplicht, concurrentiebeding en eigendommen die door de werkgever aan de werknemer zijn verstrekt zoals een lease-auto of een smartphone.

Juridisch Advies Inwinnen

Voordat je als werknemer een vaststellingsovereenkomst tekent is het verstandig eerst juridisch advies in te winnen. Een vaststellingsovereenkomst is een ingewikkeld document. Wanneer de vaststellingsovereenkomst juridisch goed is opgesteld, vormt zij geen beletsel om een WW-uitkering aan te vragen nadat de loondoorbetaling is gestopt en de werknemer nog geen ander werk heeft gevonden.

Nadat je als werknemer een vaststellingsovereenkomst hebt getekend, heb je nog twee weken de tijd om deze te herroepen zonder opgave van reden. Je kunt dan eventueel opnieuw gaan onderhandelen over de voorwaarden. Wanneer je voor de tweede keer een vaststellingsovereenkomst hebt getekend, heb je overigens niet nóg een keer de mogelijkheid om deze te herroepen.

Similar Posts