Arbeidsconflicten Oplossen

Heeft u een conflict met uw werkgever?

De afgelopen jaren hebben enorm veel mensen te maken gekregen met onrechtmatige handelingen van hun werkgever. Zeker als jij het slachtoffer bent geworden van een grote reorganisatie is de kans groot dat uw contract is beëindigd terwijl dit helemaal terecht was. Veel werknemers zijn op straat gezet of hebben plots een stuk minder werkuren. Dit kan ervoor zorgen dat je in flinke financiële problemen komt en een nieuwe baan vinden blijkt ook niet altijd even gemakkelijk te zijn.

Arbeidsrecht Advies Aanvragen

Natuurlijk zijn dit niet de enige conflicten die kunnen ontstaan tussen een werknemer en een werkgever. Het kan zo zijn dat u nog geld krijgt uitbetaald van uw werkgever of dat u een ander arbeidsconflict heeft. Als u een conflict heeft met uw werkgever en u het gevoel heeft dat u in uw recht staat, dan is het verstandig om arbeidsrecht advies in te winnen. Er zijn regels opgesteld door de Nederlandse wetgeving om u als werknemer te beschermen tegen onrechtmatig handelen van uw werkgever. De meeste werknemers zijn niet helemaal bekend met de rechten die ze hebben en dus kan het handig zijn om arbeidsrecht advies in te winnen bij een specialist.

Advies Inwinnen Arbeidsrecht

De meeste werknemers die een conflict hebben, laten het erbij zitten omdat ze bij voorbaat denken geen kans te maken. Daarnaast denken ze hoge kosten te moeten maken om arbeidsrecht advies in te winnen. In veel gevallen is het mogelijk om een gratis oriënterend gesprek te krijgen met een specialist. Deze specialist kan u dan een klein beetje gratis arbeidsrecht advies geven en vaak direct vertellen of het een kans van slagen heeft.

Juridische ondersteuning bij een arbeidsconflict

Als u een degelijke kans van slagen heeft bij het aanvechten van uw geschil met uw werkgever, is het wel degelijk aan te raden om dit ook daadwerkelijk te doen. Met de juiste juridische ondersteuning en goed arbeidsrecht advies kunt u in veel gevallen in uw recht gesteld worden. U kunt dan ofwel uw baan terug krijgen of een schadevergoeding verwachten voor de misgelopen inkomsten. Als u dus met een conflict loopt met uw werkgever, neem dan direct contact op met iemand die u kan voorzien van goed arbeidsrecht advies. Herzie uw opties en besluit dan wat voor stappen u wilt ondernemen en wat u wilt eisen van uw werkgever. Bekijk deze opties samen met een specialist en mocht u de zaak aanvechten, laat u dan doorverwijzen naar een goede advocaat arbeidsrecht.

Vaststellingsovereenkomst ontslag, wat u moet weten!

Een vaststellingsovereenkomst bij ontslag wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden  genoemd omdat ontslag-redenzowel werkgever als werknemer instemmen met het einde van de arbeidsrelatie. De vaststellingsovereenkomst is een contract waarin werkgever en werknemer de afspraken vastleggen die van toepassing zijn bij het ontslag. Zo zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de einddatum van het arbeidscontract, de eventueel verschuldigde transitievergoeding en de financiële afwikkeling van niet-genoten vakantiedagen. Ook het resterende vakantiegeld en eventuele toeslagen moeten worden afgerekend. Om je rechten als werknemer op een WW-uitkering niet in gevaar te brengen is het van belang dat er een neutrale reden voor de beëindiging van het arbeidscontract wordt vermeld en dat de werkgever de geldende opzegtermijn in acht neemt. Gebeurt dit niet dan kan UWV de WW-uitkering weigeren of uitstellen.

Hoe Lang Bent U In Dienst Geweest?

Heb je langer dan twee jaar gewerkt, dan heb je in beginsel recht op een transitievergoeding. Deze is afhankelijk van de hoogte van het loon en wordt hoger naarmate de werknemer langer werkzaam is geweest. In de vaststellingsovereenkomst kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over de transitievergoeding. Er kan zowel een hoger als een lager bedrag worden afgesproken. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over een aanvullende vergoeding wanneer het ontslag vooral aan de werkgever is te wijten. Wanneer werkgever en werknemer het niet eens kunnen worden over de voorwaarden, zal de werkgever naar de kantonrechter moeten en die moeten vragen om het arbeidscontract te ontbinden. Daarvoor moet de werkgever dan wel een gegronde reden hebben en deze goed kunnen onderbouwen. De kantonrechter kent in beginsel de transitievergoeding toe en kan wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld een aanvullende vergoeding opleggen. Andersom kan de kantonrechter ook besluiten de transitievergoeding te verlagen of in het geheel niet toe te kennen wanneer de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Afspraken Over Geheimhoudingsplicht, Concurrentiebeding en Eigendommen

Behalve financiële afspraken kunnen er in de vaststellingsovereenkomst ook andere afspraken worden gemaakt zoals over geheimhoudingsplicht, concurrentiebeding en eigendommen die door de werkgever aan de werknemer zijn verstrekt zoals een lease-auto of een smartphone.

Juridisch Advies Inwinnen

Voordat je als werknemer een vaststellingsovereenkomst tekent is het verstandig eerst juridisch advies in te winnen. Een vaststellingsovereenkomst is een ingewikkeld document. Wanneer de vaststellingsovereenkomst juridisch goed is opgesteld, vormt zij geen beletsel om een WW-uitkering aan te vragen nadat de loondoorbetaling is gestopt en de werknemer nog geen ander werk heeft gevonden.

Nadat je als werknemer een vaststellingsovereenkomst hebt getekend, heb je nog twee weken de tijd om deze te herroepen zonder opgave van reden. Je kunt dan eventueel opnieuw gaan onderhandelen over de voorwaarden. Wanneer je voor de tweede keer een vaststellingsovereenkomst hebt getekend, heb je overigens niet nóg een keer de mogelijkheid om deze te herroepen.